[CZ] Aktivní barevné zobrazení stopy naplánované trasy při plánování v plánovači LOCUS

Marek Pustelník shared this idea 3 years ago
Gathering feedback

Ve výchozím nastavení plánovače bych uvítal možnost barevného zobrazení naplánované trasy, jako je již dlouho možné v aplikaci Android LocusmapPro (viz příloha), tedy:

- trasa naplánovaná po rovině - zelená barva stopy

- stoupání - žlutá - oranžová - červená - fialová barva stopy (vyjadřující strmost stoupání)

- klesání - světle modrá - tmavě modrá barva stopy (vyjadřující strmost klesání)

Úprava by řešila barevné odlišení stopy naplánované (routované) trasy od výchozího barevného zobrazení komunikací, cyklostezek apod. na většině mapových podkladů , zároveň by byl přímo v mapovém podkladu zřetelný výškový profil naplánované trati.

- zobrazení směrových šipek ve stopě

(výhodné pro přehlednost o směru plánované trasy i při větším zazoomování mapy)

V současné době si provádím posouzení profilu trasy .gpx vytvořené před vlastní jízdou v aplikaci třetí strany až po importu do mobilní aplikace LOCUS MAP PRO. Na malém displeji mobilu však ztrácím přehled o poloze posuzované části trati vůči celku. A navíc nevhodně zvolenou (vyroutovanou) trasu neumím bez zpětného exportu do aplikace třetí strany editovat.

Leave a Comment
 
Attach a file