Comparison navigation routes / Porovnání tras navigace

Tom Fuk shared this idea 8 years ago
Gathering feedback

When calculating car routes only the shortest or the fastest route can be chosen (it lacks the economical option) - sometimes a significant difference in the route length occurs - the fastest route may be about one - two minutes shorter but e.g. about 50 km longer. So it could be useful to see a page to compare the results – i.e. the possibility that after calculating the routes the results of both options will appear - length and time + used settings (highway / toll, etc.) in one display.

It would also be perfect to have a direct dialing back to editing routes and also to execute the selected route option. (English translation: Marplet)

In the Czech language:

Při výpočtu trasy automobilu je možné vybrat jen z trasy "nejkratší" a "nejrychlejší" (chybí varianta "ekonomická") - někdy tak může nastat výrazný rozdíl v délce trasy (trasa nejrychlejší může být třeba časově o 1 - 2 minuty kratší, ale třeba o 50 km delší). Bylo by dobré mít stránku s porovnáním výstedků - tedy možnost, že se po výpočtu tras objeví na jedné obrazovce výsledky obou možností - délka, čas a použité nastavené (dálnice, zpoplatnělé silnice apod.)

Pokud by byla i přímá volba zpět na editaci trasy a také na přímé spuštění vybrané trasy navigace, bylo by to perfektní.

Leave a Comment
 
Attach a file