Γιατί όταν ανοίγω την εφαρμογή δεν δείχνει τον χάρτη και λέει η σύνδεση απέτυχε αφού δεν χρειάζοντα

Eric Vlachos shared this question 4 years ago
In Progress

Replies (1)

photo
1

Hi Eric,

I'm sorry but I'm not sure if I can understand your issue? Would you send me more info, please?

What map do you use, please? Is it any online map? Please send me also the screenshot of the error message (if possible) I can suggest the app AZ Screen Recorder for screen recording, it's also able to create screenshot https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free

Thank you

Petr

-- EN --

Hi Eric,

I'm sorry but I'm not sure if I can understand your issue? Would you send me more info, please?

What map do you use, please? Is it any online map? Please send me also the screenshot of the error message (if possible) I can suggest the app AZ Screen Recorder for screen recording, it's also able to create screenshot https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free

Thank you

Petr

Leave a Comment
 
Attach a file