This object is in archive! 

NTRIP k čemu to je?

Josef Žajdlík shared this question 22 months ago
Answered

V poslední verzi aplikace přibyla ve funkcích položka NTRIP. Není k ní žádné vysvětlení ani nápověda. Je to pro nás laiky docela matoucí. Co s tim?

Replies (3)

photo
1

I can't do anything with it either.

What is it ?

What can I do with it ?

photo
2

Zdravím Pepo,

pokud nevíš, doporučuji neřešit. Jinak je to metoda, jak z externí (Bluetooth/USB) GPSky která to podporuje, vytáhnout díky připojení k jistému (velmi často placenému) web serveru vyšší přesnost a to u obyčejných zařízení až reálně pod jeden metr. Nicméně je k tomu potřeba zařízení které to podporuje a hlavně zmíněná "NTRIP server" služba, která bývá dost drahá. Takhle funkce je dělaná spíše pro Locus GIS, tedy pro profesionálnější využití v terénu ale byl od pár uživatelů zájem i pro Locus Map, takže tam skončila též :).

[EN]

if you don't know, I suggest ignoring it. Otherwise, it is a method to get a higher accuracy from an external (Bluetooth/USB) GPS that supports it, thanks to a connection to a certain (very often paid) web server. For an ordinary device, accuracy may be up to one meter. However, this requires a device that supports it and especially the mentioned "NTRIP server" service, which is usually quite expensive. This feature is made more for Locus GIS, i.e. for more professional use in the field, but there was interest from a few users for Locus Map, so it ended up there too :).


Jiří M. aka Menion

photo
1

Ahoj Menione,

díky za vysvětlení. Něco jsem si k tomu na webu našel, ale nevěděl jsem, že to je jen pro externí GPSky. Nicméně, bylo by dobré to nějak stručně zformulovat i do popisu funkce přímo v Locusu (na stránce pro nastavení je místa dost). Funkce je hned nad nastavením zálohování, takže na ni asi narazí každý a bude chtít vědět o co se jedná.

Jinak tedy kdyby to fungovalo i pro GPSku v mobilu, určitě bych to vyzkoušel. Mám kamaráda geodeta, on by asi nějakou tu adresu serveru nejspíš věděl, ale takto to nevyužiju.

Replies have been locked on this page!