This object is in archive! 

Route aanduiding in locuskaart

h de graaff shared this problem 21 months ago
Closed

Op de locuskaart van Duitsland die ik heb,staan vele kleurige uitgezette routes.Blijkbaar zijn dit routes die door anderen gelopen zijn.Deze kleuren maken mijn navigatie moeilijk omdat mijn uitgezette route verloren gaat.Ik wil een schone kaart zonder dit.Wel met evt officiele routes bv GR routes.Hoe kan ik die routes verwijderen zodat ik een schone topografische kaart overhoudt?

Replies (4)

photo
1

Are you using Lomaps or OpenAndroMaps? And what Theme for the map is active? Try to share a screenshot to make it more clear.


Gebruik je Lomaps of OpenAndroMaps? En welk thema voor de kaart is actief? Plaats anders eens een screenshot om je vraag duidelijker te krijgen.

photo
1

Aha, you are talking about the webplanner. Maybe the Gold option gives more possibilities. I myself am not using it.

photo
1

Ik begrijp niet wat een"webplanner" is en wat een gold abonnement verandert aan mijn probleem.Ik betaal toch gewoon voor de locus map en dan hoef ik toch niet al die privé routes erbij.Als ik een papieren topokaart koop krijg ik toch ook een cleane kaart( welliswaar met officiële routes zoals GR of andere lokale routes door een wandelaar organisatie!!

PS mijn toegevoegde link maakt toch duidelijk wat ik bedoel?

photo
1

Jouw link toont de webplanner van Locus die men meestal op een computer gebruikt om zelf routes te plannen en die kaart toont ook lokale officiële routes. Dit zijn dus geen routes van willekeurige gebruikers.
Als je hier ook "last" van hebt op je telefoon, dan moet je spelen met het in te stellen thema voor de kaart. Bij de meeste thema's kun je kiezen tussen fitsen of wandelen en of er wel of niet bestaande routes getoond worden.

Meer in de handleiding: https://docs.locusmap.app/doku.php?id=main

Overigens is dit een engelstalig forum.

Your link shows the Locus web planner that people usually use on a computer to plan their own routes and that map also shows local official routes. So these are not routes of random users.
If you are also "affected" by this on your phone, you should play with the theme to be set for the map. With most themes you can choose between biking or walking and whether or not existing routes are shown.

More in the manual: https://docs.locusmap.app/doku.php?id=main

By the way, this is an English forum.

Replies have been locked on this page!