This object is in archive! 

CZ názvy Lopointů

Josef Žajdlík shared this question 13 months ago
Answered

Všiml jsem, že když vytvořím v OSM bod s označením "Kříž", v Lopointech se pak ukazuje jako "Boží muka". Boží muka jsou ale zděná stavba a mají v OSM vlastní značku, kříž většinou dřevěný či kovový. Je to sice jen drobnost, ale bylo by dobré sjednotit.

Replies (4)

photo
1

Dobrý den, děkujeme za podnět. Aktuální stav věcí (pro online databázi) je takový: bod označený jako historic=wayside_cross se přeloží jako "Boží muka". To asi opravdu není nejlepší překlad. Bod označený jako man_made=cross se přeloží jako "Křížek". Ikona nad mapou je stejná u obou. Když se podívám na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dwayside_cross, je patrné, že se u wayside_cross opravdu nemá jednat o zděnou stavbu. To je pak u nás "Kaplička" - historic=wayside_shrine, která není vázaná na kříž ani náboženství. Možné přejmenování? "Kaplička" - zděná, bez vztahu k náboženství, "Kříž" - historický kříž, "Křížek" - strohý kříž u cesty nebo na vrcholu hory. Pokud máte návrh na ucelený překlad, samozřejmě ho uvítáme. Díky, Radim

photo
1

Děkuji, myslím, že Váš návrh je velmi dobrý. Ono to nikdy nebude úplně ono, těch variant je prostě moc: velký kříž na vrcholu hory (nový, historický); kříž v poli obyčejný, kříž v poli doplněný sochami, křížek na stromě v lese (často v kombinaci s obrázkem); křížové cesty atd. Zrovna nedávno jsem nevěděl jak zadat do map 13 obrázků v lese, které sice nejsou křížovou cestou, ale částečně jí jsou, protože znázorňují životní setkání Ježíše s různými světicemi a hlavně tvoří ucelený soubor. Navíc je u každého obrázku malinký křížek... Nebo třeba takové kapličky. Často jsou to právě ta boží muka nebo taky výklenkové kaple či poklony.

Problém je i s kaplemi v extravilánu. Často jsou v OSM uvedeny pouze jako název budovy: building:chapel. Jenže v Locusu se takto nezobrazí jako Lopoint, protože nejsou "bod". Takže k nim nejde ani přidat fotografie. Jenže vytvořit bod "kaple" nejde. Na výběr je jen kostel či kaplička (a ta ani nemá sakrální význam). Jak tedy zadat kapli jako Lopoint? Řešením by bylo, kdyby se Lopointy netvořily jen z bodů OSM, ale i podle tagů budov. Ty dávají mnohem více možností.


Ale to jsem odbočil, řešení, které nabízíte je dobré. Děkuji

photo
1

Each cross and small chapel as LoPoi ? That is too much. Many things are enough if they are as a symbol in the map. For important and bigger things it makes sense to have a LoPoi. As it is at the moment, it is chosen quite well.

photo
1

When it becomes more, it becomes confusing. Or you should have the possibility to choose which category and sub-category of LoPoi you want to see.

The whole then still in Pressets.

Often I would want to hide garages, gas stations, doctors.... E-bike charging stations only when cycling and hiking not.

photo
1

V budoucnu se určitě bude muset řešit skrývání některých Lopointů. Mít každý kříž v Lopointech je důležité kvůli doplnění fotek. Osobně si myslím, že to smysl má už kvůli historii. Když udělám fotku kříže v poli, za rok může být zničený nebo naopak opravený či ukradený. Alespoň v ČR. Pomocí fotek tak může člověk vidět, jak ta věc vypadala před řadou let. Fotek známých objektů je všude plno, ale právě ty méně známé si zaslouží fotodokumentaci.

photo
1

Ještě trochu vysvětlení, jak vlastně ty LoPointy vznikají: není třeba aby se jednalo v OSM datasetu o bod (Node). LoPoint může vzniknout z cesty i relace. (Např. celá tuším severní část Grónska je národní park a i tento park má někde uprostřed Grónska svoji ikonu - nemusí jí tam mít, ale zrovna chráněná území ji na rozdíl od vodních ploch mají viditelnou na mapě.) Je tedy naprosto možné vytvořit "Kapličku" z building:chapel - to je jen věc konfigurace. Někdy tyto změny znamenají nutnost přepočítat zpětně obrovskou databázi, ale v případech jako je tento, kdy se pouze přidává a nic neodebírá to nutné není. Někde si to poznamenám. Skrývání - to už se děje teď v případě těsných shluků, platí že při max. přiblížení se zobrazuje všechno bez vyjímky, jak se zvedá kamera nad mapou, mizí některé body např. na vrcholech kopců, kde je vedle sebe rozcestník, vyhlídka a samotný vrchol. Jiný příklad: tenisové kurty blízko sebe se při zvedání kamery shluknou do jednoho blízko geometrického středu.

photo
1

Děkuji za vysvětlení. S tím čtením "z ploch" by mohl být trochu problém. Spousta staveb má nyní nastaveno v ploše tag třeba building:chapel, ale taky je nad nimi už bod, který je nouzově nastaven na "Křesťanský kostel" protože jiná možnost se nenabízela. Chtělo by to prostě vyzkoušet, aby se pak Lopointy neduplikovaly a nebyl v nich zmatek.

Otázkou je, co by udělá volba bodu "Křesťanský kostel" ale v tagu vloženo building:chapel, něco jako je to zde na SCR Kaple panny Marie na Žerotíně. Mimochodem, tohle je zrovna zrovna příklad duplikování plochy s building:chapel a bodu.

photo
1

Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím napřed zde. Doplnil jsem v OSM několik bodů, mimo jiné i "Zvonici", viz SCR. Ostatní body se v Lopointech už ukázaly, viz. přilehlý "pomník odboje", ale zvonice ne. V čem je problém? Mohu ještě počkat do další aktualizace, ale nevím jestli to pomůže, protože zvonici jsem zadával o den dříve než pomník.

Replies have been locked on this page!