Add a button next point (vložit tlačítko další bod trasy)

rasik shared this idea 6 years ago
Completed

I use the software with my quad.

I often Importing offroad route from .gpx file i have set next point when is Point 100 or 200m from my position.

very often can not reach this distance, due to difficult terrain, but my goal is to reach a point as close as possible.

If this happens I have to change in the menu Locus distance for next point and then back.

Therefore, I want to add button a next point route to the right toolbar

_____________________________________________________________________________


Používám Locus na čtyřkolce a velmi často importuji trasy z .gpx mám nastaveno přepnutí na další bod pokud se k bodu přiblížím na 100 nebo 200 m.Nicméně poměrně často nemohu dosáhnout ani této zdálenosti kvůli náročnému terénu i přesto, že je mým cílem dojet k bodu co nejblíže.Pokud se to stane musím změnit parametr vzdálenosti přepnutí na další bod v menu Lucusu a po té nastavit zase původní hodnotu.Je to velmi zdlouhavé a proto navrhuji přidat volbu další bod do trasy do pravého panelu nástrojů.

Comments (2)

photo
3

In this case, we talk about "Guiding" right?


Anyway I agree that it may be useful in some cases, so I added button to context menu of top "Guiding button" or if you tap on track during guiding.

photo
1

Yes that's exactly it, thanks


Robert