[CZ] Správa POI + ikony

Daniel Grym shared this problem 6 years ago
Solved

V posledních verzích Locusu jsem si povšiml následující změny v ikonách POI...


Až dosud se při vyhledávání adresy přiřadila po vyhledání ikona "i" a po zařazení do složky POI se změnila na ikonu příslušné složky.


V současné verzi Locusu se při vyhledání přes adresu zobrazí ikona obálky, při vyhledání dlouhým stiskem na obrazovce ikona lupy ap. Bohužel po zařazení do složky tato ikona zůstane nedotčena i když je možná její dodatečná editace.


Je sice příjemné, že ikona vyjadřuje způsob dosažení požadované informace, bohužel se snižuje přehlednost a způsob správy POI.


Mám řekněme složky Oblíbené, Navštívené, Dočasné. Každá má svou ikonu a zobrazením na mapě se zobrazují body se stejnou ikonou příslušnou složce.

Nyní je ale možné v každé složce mít ikonu obálky či lupy a na mapě již není možné rozlišit do které skupiny POI patří...

Comments (1)

photo
1

Děkuji za chybu. Taky jsem si toho kdysi všiml, ale úplně mi to vypadlo.


Pro to aby se to chovalo korektně jsem musel udělat novou sadu čtyř ikonek, které se teď budou objevovat v případě dlouhého stisku, vyhledání atd. A pokud budete tento bod editovat, tak se použije tak jako dříve, ikona z aktuálně vybrané složky.


Věřím, že to bude fungovat (podle zběžného otestování) v další verzi 2.20.2. Kdyby cokoliv, napište, hned se na to podívám.


Díky