Quick map switch in right toolbar ([CZ] Rychlé přepínače map v pravém panelu)

onelook shared this idea 4 years ago
Declined

The ability to add icons of specific selected map to the right panel to quickly switch map by one click.


[CZ] Možnost přidat do pravého panelu ikonek konkrétních vybraných map pro rychlé přepnutí jedním klikem.

Comments (1)

photo
1

Zdravíčko,


7 měsíců, žádný hlas. Pro mě - mraky práce navíc přičemž o užitečnosti si nejsem zcela jist. Bohužel - zamítnuto