Time speaking

Josef Žajdlík shared this question 3 years ago
Answered

If you are using Locus in winter on a hike, so you have probably discovered how uncomfortable it is to pull the phone every time you need to find out what time it is. Locus does have a "manager trainings," and he can also report the time on the trail, but it's not exactly right when you need to keep track of time necessary for the departure of the train. I have long sought an application that was simple, did not need a lot of energy and TTS used to report hours in recurring intervals. I've tried dozens of apps until I stumbled on Pocket Time Speaker Timer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpmcode.pantstime This is a very simple application that does nothing more than that at set intervals reported in headphones time.

To Admin: I'm sorry, I do not want to advertise here. I'm only advice to users, the application is free and has no ads.


CZ: Jestli používáte Locus v zimních měsících na výšlapech, tak jste asi zjistili jak nepohodlné je vytahovat telefon pokaždé když potřebujete zjistit kolik je hodin. Locus sice má “manažer tréningů” a ten umí hlásit i čas na trase, to ale není přesně ono když potřebujete sledovat čas třeba kvůli odjezdu vlaku. Dlouho jsem hledal aplikaci, která by byla jednoduchá, nepotřebovala mnoho energie a využívala TTS k hlášení hodin v opakujících intervalech. Vyzkoušel jsem desítky aplikací, až jsem narazil na Pocket Time Speaker Timer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpmcode.pantstime Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci, která nedělá nic jiného, než že v nastavených intervalech hlásí do sluchátek čas.

Pro Admina: omlouvám se, nechci zde dělat reklamu. Jde mi jen o radu uživatelům, aplikace je zdarma a neobsahuje žádné reklamy.

Comments (1)

photo
1

Hi Josef,


thanks for the tip. We obviously won't add a voice time alert to Locus, however, there may be people for whom such a feature could matter.